Nõrkvoolu- ja turvasüsteemid

Nõrkvoolu- ja turvasüsteemide projekteerimine, ehitamine ja hooldamine - andmeside- ja tv-võrgud, valve-, läbipääsu- ja fonosüsteemid, videovalvesüsteemid, üldhelindussüsteemid, tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, õekutsesüsteemid jms

Teenused

Projekteerimine, paigaldamine, hooldamine

Paigaldus

Tegeleme kõigi pakutavate seadmete ja lahenduste paigaldamisega.

Projekteerimine

Lisaks seadmete ja süsteemide paigaldusele tegeleme ka projekteerimisega, mille käigus saavad lahendatud erinevad tehnilised nüansid, koostöös kliendiga valitakse sobivad seadmed ja lahendused.

Hooldus

Et tagada süsteemide eesmärgipärane toimimine, on meie teenuste hulgas ka süsteemide ja seadmete hooldamine. Hooldusteenus koosneb järgmistest komponentidest:

Haldus - seadmete konfiguratsioonis muudatuste teostamine vastavalt kliendi vajaduste muutumisele, seadmete kaughaldus teeb võimalikuks kiire ja paindliku teenindamise.
Vigade ennetamine - regulaarne seadmete konfiguratsioonist varukoopiate teostamine, diagnostika, vealogide jälgimine, varutoite allikate kontrollmõõtmine - sellised rutiinprotsessid tõstavad seadmete töökindlust ning aitavad ennetada märgatavate häirete tekkimist.
Kliendi konsulteerimine, koolitus - kliendi koolitamine seadmete kasutamises ning konsulteerimine tema vajadustele parima lahenduse leidmisel.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamisel lähtume Eesti Vabariigi Siseministri 07.01.2013 määruses nr 1 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse" kehtestatust.